BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia

dot. GŚ.271.14.2021 r. „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości  Męczki”

Zamawiający - Gmina Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późń. zm.) informuje, że na sfinansowanie zamówienia pn.: „Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury społecznej w miejscowości  Męczki” zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości: 150 000.

Wójt

Mariusz Soliwoda