BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie

o wyłożeniu do wglądu Uproszczonych Planów Urządzania Lasu

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonych dla lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo, gm. Wizna.

 

Na podstawie art. 21 ust. 4 i 5 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz. U z 2021 r., poz. 1275), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych: Boguszki, Janczewo, Jarnuty, Kokoszki, Kramkowo, Małachowo, Męczki, Mrówki, Nieławice, Nowe Bożejewo, Rutki, Srebrowo, Stare Bożejewo, Zanklewo gm. Wizna od dnia 30.11.2021 r. do dnia 28.01.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35, 18-430 Wizna, pokój nr 2, parter, w godzinach pracy Urzędu 730 – 1530.


Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.


W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.


Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.02.2022 r.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez EKO-LAS Stanisław Zakrzewski, ul. Lipowa 47/1 lok. 7, 15-424 Białystok, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Łomży.