BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

dot. ROŚB.6740.2.10.2022 w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno – budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1968B od DP nr 1961B – Zanklewo w lokalizacji 0+000 – 4+078,29
Pliki do pobrania: