BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271.18.2022

dot. realizacji zadania pn. "Odławianie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Wizna i zapewnienie im opieki w schronisku w 2023 roku"