BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GP.6733.3.2020: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej wraz z budową pochylni dla osób niepełnosprawnych w zabudowie usługowej, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna"