BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO NA DZIERŻAWĘ NIERUCHOMOŚCI

dot. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych