BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. GK.6733.3.2019 zadania pn: "Budowie infrastruktury podziemnej w postaci sieci kanalizacji deszczowej na części działek ewidencyjnych nr: 1024, 1410/2, 1411, 1427, 1428, 1671 i 1678 obrębu Wizna, gm. Wizna
Pliki do pobrania: