BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY GP.271.1.2022

dot. wykonania usługi: Opracowanie projektów decyzji, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym"
Pliki do pobrania: