BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.1.12.2022

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa i modernizacja dróg na terenie miejscowości Wizna”, podzielonego na 3 części
Pliki do pobrania: