BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GŚ.271.11.2021

dot. „Dostawa i montaż placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 437/6 obręb ewid. 0024 Zanklewo, gm. Wizna”.
Pliki do pobrania: