BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE GK.271. 9 .202 1

dot. wykonywania usługi polegającej na odławianiu, transporcie oraz zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom z terenu g miny Wizna umieszczonym w schronisku