BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE Or.271.12 .2021

dot. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej w tym uzyskania pozwolenia na budowę dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku wolnostojącego parterowego gospodarczego przy ul. Łomżyńskiej w Wiźnie”
Pliki do pobrania: