BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe DI.271.2.1.2022

dot. zadania pn. „Bieżące naprawy i remonty na drogach gminnych publicznych i wewnętrznych w 2022 r.”