BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe DI.271.2.2.2022

dot. „Równanie i profilowanie nawierzchni żwirowych i gruntowych dróg gminnych i dojazdowych do pól za pomocą równiarki w 2022 r.”