BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. DI.271.2.7.2023 zadania pn. „Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 64 na drogę wewnętrzną w m. Stare Bożejewo”