BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.18.2023 zadania pn. „Remont budynku polegający na wymianie drzwi i okna w budynku Urzędu Gminy Wizna”