BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. GK.271.2.17.2023 zadania pn. "Przebudowa wejść do budynku UG z pochylnią dla niepełnosprawnych” w ramach przedsięwzięcia „Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Wizna na potrzeby osób niepełnosprawnych”