BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: Przebudowie, oraz zmianie sposobu użytkowania budynku zlewni mleka na budynek świetlicy wiejskiej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, na działce nr 103/2, obręb Męczki, gm. Wizna