BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY DI.271.3.1.2022

dot. DI.271.3.1.2022 „Dostawa mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych 0-31,5 C50/30 według PN-EN 13242+A1:2010 na drogi gminy Wizna w 2022 r.”
Pliki do pobrania: