BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE DI.271.2.2.2023

dot. pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Przebudowy odcinków dróg na terenie gminy Wizna w ramach zadania: „Modernizacja dróg gminnych oraz dojazdowych do pól o nawierzchni gruntowo-żwirowej na terenie Gminy Wizna z ich odwodnieniem i przepustami”