BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. Or.271.4.2023 zadania pn.: „Dostawa i montaż krzesełka schodowego na potrzeby osób z niepełnosprawnościami do budynku Urzędu Gminy Wizna.”
Pliki do pobrania: