BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dot.: "postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „świadczenie usług psychologa i oligofrenopedagoga do realizacji zajęć w Przedszkolu Publicznym „Aktywne Przedszkolaki” w Wiźnie”
Pliki do pobrania: