BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. DI.271.2.4.2023 zadania pn. „Ułożenie i mechaniczna stabilizacja mieszanki kruszyw naturalnych niezwiązanych na drodze gminnej (dojazdowej do pól) o nawierzchni gruntowo-żwirowej w m. Kokoszki”
Pliki do pobrania: