BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Instalacje fotowoltaiczne - Gminny Program Dofinansowań

Gmina Wizna została zakwalifikowana do dofinansowania  zadania pt.: „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Wizna”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V, Działanie 5.1

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali chęć udziału w projekcie, powinni zapoznać się z załączoną dokumentacją, określającą warunki dofinansowania.

Pliki do pobrania: