BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

dot.: BF.3051.2.2020 - "udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego w wysokości 1 100 000,- zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy"