BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

dot. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1961B Wizna-Męczki-Kotowo Plac-Jedwabne od km 0+000 do km 5+099,82 oraz od km 7+649,81 do km 11+085,00 wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej"
Pliki do pobrania: