BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 06 maja 2024

Wiadomości

Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat OPS Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat OPS Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSP Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki ZSP Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Bilans jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dodatkowa UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Rachunek zysków i strat UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zestawienie zmian w funduszu jednostki UG Wizna za 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania za IV kw. 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania za IV kw. 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 maja 2024

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 maja 2024

Wiadomości

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Wójta Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2023 Wójta Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 maja 2024

Wiadomości

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO z dnia 13 maja 2024 r

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO z dnia 13 maja 2024 r - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 maja 2024

Wiadomości

OBWIESZCZENIE GŚ.6220.7.2024

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE GŚ.6220.7.2024 - [Wszystkie zmiany]

Skład osobowy Rady Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Skład osobowy Rady Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 maja 2024

Wiadomości

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Wójt Gminy Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Wójt Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 maja 2024

Wiadomości

Wójt Gminy

Edycja wiadomości Wójt Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Wójta Gminy Wizna

Edycja wiadomości Zastępca Wójta Gminy Wizna - [Wszystkie zmiany]

Lista sołtysów kadencji 2024-2029

Dodanie nowej wiadomości: Lista sołtysów kadencji 2024-2029 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 maja 2024

Wiadomości

Postanowienie Nr 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 333/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Postanowienie Nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Nr 332/2024 Komisarza Wyborczego w Łomży z dnia 17 maja 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 17 maja 2024 r.

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dnia 17 maja 2024 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 maja 2024

Wiadomości

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 maja 2024

Wiadomości

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe za 2023 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe za 2023 rok - [Wszystkie zmiany]

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI - [Wszystkie zmiany]

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

Dodanie nowej wiadomości: WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 maja 2024

Wiadomości

Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu II sesji Rady Gminy - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zwołaniu I posiedzenia - [Wszystkie zmiany]

Wniosek o udzielenie zezwolenia

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o udzielenie zezwolenia - [Wszystkie zmiany]

Rejestr wydanych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr wydanych zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 maja 2024

Wiadomości

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ilości osób startujących w naborze oraz liczbie aplikacji spełniających wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 maja 2024

Wiadomości

Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami

Dodanie nowej wiadomości: Gmina Wizna realizuje projekt Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2023 r. - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań na II sesji

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań na II sesji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian