BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE nr 120 /2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

2021-01-28 09:31 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE nr 120 /2020 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: podania informacji o kryteriach naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla której organem prowadzącym jest gmina Wizna

Przejdź do wiadomości