BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

ZARZĄDZENIE nr 123 /2021 z dnia 27 stycznia 2021 r.

2021-01-28 10:12 - Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE nr 123 /2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku .

Przejdź do wiadomości