BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku

2007-02-19 21:08 - Dodanie nowej wiadomości: NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

2007-02-19 21:09 - Dodanie nowej wiadomości: NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

2007-05-29 13:17 - Edycja wiadomości NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

2007-05-30 09:36 - Edycja wiadomości NR V/21/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

Przejdź do wiadomości