BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

2003-07-22 10:51 - Dodanie nowej wiadomości: V/30/03 z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

2004-12-24 10:20 - Skasowanie wiadomości o tytule: V/30/03 z dnia 12 lutego 2003 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

Przejdź do wiadomości