BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała nr XXII/118/09 z dnia 22.01.2009

2009-02-24 12:13 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr XXII/118/09 z dnia 22.01.2009 w sprawie: w sprawie: określenia w drodze regulaminu wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół , dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna.

Przejdź do wiadomości