BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXIV/ 125/09 z dnia z dnia 8 kwietnia 2009 r.

2009-05-22 14:36 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXIV/ 125/09 z dnia z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2008 rok.

Przejdź do wiadomości