BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Uchwała Nr XXVI/131/13 Rady Gminy Wizna z dnia 8 maja 2013r.

2013-11-15 09:53 - Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXVI/131 /13 Rady Gminy Wizna z dnia 8 maja 2013r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wizna na 2013 rok.

Przejdź do wiadomości