BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lipca 2013

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lipca 2013

Wiadomości

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lipca 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podins. ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i mienia komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Podins. ds. rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, gospodarki gruntami i mienia komunalnego - [Wszystkie zmiany]

Samodzielne stanowiska pracy ds. gospodarki komunalnej, gospodarka gruntami

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor ds. utrzymania czystości w Gminie - [Wszystkie zmiany]

Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Informatyk

Dodanie nowej wiadomości: Informatyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarka kserografistka - [Wszystkie zmiany]

Księgowość budżetowa, księgowość jednostek

Dodanie nowej wiadomości: Referent ds. księgowości budżetowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lipca 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 lipca 2013

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 lipca 2013

Wiadomości

Oświadczenie majątkowe 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenie majątkowe za rok 2012

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe za rok 2012 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lipca 2013

Wiadomości

P r o t o k ó ł Nr XXII /12

Dodanie nowej wiadomości: P r o t o k ó ł Nr XXII /12 - [Wszystkie zmiany]

P r o t o k ó ł Nr XXIII /12

Dodanie nowej wiadomości: P r o t o k ó ł Nr XXIII /12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lipca 2013

Wiadomości

P r o t o k ó ł Nr XXIV /13

Dodanie nowej wiadomości: P r o t o k ó ł Nr XXIV /13 - [Wszystkie zmiany]

P r o t o k ó ł Nr XXV /13

Dodanie nowej wiadomości: P r o t o k ó ł Nr XXV /13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lipca 2013

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lipca 2013

Wiadomości

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych - [Wszystkie zmiany]

ULOTKA INFORMACYJNA

Dodanie nowej wiadomości: ULOTKA INFORMACYJNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lipca 2013

Wiadomości

Stanowisko Ministra Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko Ministra Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian