BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

UCHWAŁA NR XXV/93/04 z dnia 25 listopada 2004 roku

2004-12-08 11:41 - Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR XXV/93/04 z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie: ustalenia „regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wizna oraz podział środków na nagrody pomiędzy organem prowadzącym a dyrektorami szkół, a także trybu zgłaszania kandydatów do nagród”

Przejdź do wiadomości