BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A Nr XXV/95/04 z dnia 25 listopada 2004r.

2004-12-08 11:40 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A Nr XXV/95/04 z dnia 25 listopada 2004r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wizna Pana Jana Olszewskiego.

Przejdź do wiadomości