BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

U C H W A Ł A N R XXVII/110/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku

2005-01-05 08:38 - Dodanie nowej wiadomości: U C H W A Ł A N R XXVII/110/04 z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmiany uchwały ustalającej wysokość opłaty administracyjnej za sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, terminu płatności oraz sposobu jej poboru.

Przejdź do wiadomości