BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany dla wiadomości

Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku

2007-01-26 18:17 - Dodanie nowej wiadomości: Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

2007-05-29 13:28 - Edycja wiadomości Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

2007-05-30 09:31 - Edycja wiadomości Nr III/15/06 z dnia z dnia 16 grudnia 2006 roku w sprawie: w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 rok.

Przejdź do wiadomości