BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 04 maja 2023

Wiadomości

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2023

Wiadomości

Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2023

Wiadomości

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O LASACH

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O LASACH - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maja 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 maja 2023

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Oświadczenia złożone w 2023 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2023

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Mariusz Soliwoda - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Włodzimierz Paweł Łąka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Włodzimierz Paweł Łąka - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Mariusz Soliwoda - [Wszystkie zmiany]

Wójt i pracownicy UG Wizna

Dodanie nowej wiadomości: Wójt i pracownicy UG Wizna - [Wszystkie zmiany]

Radni Gminy

Dodanie nowej wiadomości: Radni Gminy - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dodanie nowej wiadomości: ZAPYTANIE OFERTOWE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2023

Wiadomości

Kierownicy jednostek organizacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Kierownicy jednostek organizacyjnych - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o Inspektorze Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacje o Inspektorze Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Informacje o Inspektorze Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wizna.

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o Inspektorze Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Wizna. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2023

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maja 2023

Wiadomości

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW

Dodanie nowej wiadomości: ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 maja 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 maja 2023

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE NR 25/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 25/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

POSTANOWIENIE NR 26/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 26/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2023

Wiadomości

POSTANOWIENIE NR 61/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE NR 61/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - unieważnienie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 maja 2023

Wiadomości

NFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027

Dodanie nowej wiadomości: NFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2024-2027 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych, oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2022 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2023

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian