BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Skarbnik Gminy

Monika Elżbieta Rakowska
tel. 86 888 90 06
Nr pokoju - 12

1. Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, koordynuje wszelkie prace związane z wykonywaniem budżetu i realizuje wynikające z tego tytułu zadania określone w odrębnych przepisach oraz odpowiada za całość gospodarki finansowej Urzędu.
2. Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1) dokonywanie kontrasygnaty oświadczeń woli składanych w imieniu gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych,
2) nadzorowanie prac dotyczących opracowania projektu budżetu gminy,
3) czuwanie nad prawidłową realizacją budżetu i opracowywanie określonych analiz i sprawozdań w tym zakresie,
4) zapewnienie prawidłowego dysponowania kredytami budżetowymi,
5) organizacja kontroli finansowej i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie,
6) nadzór nad pracą Referatu Budżetowo -Finansowego,
7) współpraca z dyrektorami szkół będącymi jednostkami organizacyjnymi Gminy w zakresie tworzenia i wykonywania ich budżetów,
8) nadzorowanie i kontrola finansowa zadań realizowanych ze środków budżetu gminy,
9) wykonywanie zadań zleconych przez Wójta.

3. Skarbnik wykonuje swoje zadania przy pomocy pracowników Referatu Budżetowo-Finansowego.

Data powstania: sobota, 17 maj 2003 11:56
Data opublikowania: sobota, 17 maj 2003 11:57
Data edycji: czwartek, 18 mar 2004 00:00
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 9740 razy
Ilość edycji: 5