BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Sieburczyn

  INFORMACJA
o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Wizna informuje:

komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 156/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w składzie:
Przewodniczący: Gawroński Józef
Członkowie:   Stankiewicz Elżbieta
                       Szulc Artur
                       Struczyński Radosław

w dniu 28 marca 2014 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych na terenie wsi Sieburczyn, działki nr:
1.  371 o pow. 2400 m2 stanowiącą własność gminy Wizna. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00033131/7;
2.  378 o pow. 2100 m2 stanowiącą własność gminy Wizna. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00033131/7;
3. 477 o pow. 5500 m2 stanowiącą własność gminy Wizna. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00039678/2;

Wszystkie wystawione do sprzedaży nieruchomości znalazły nabywców.

Wpłynęła 1 oferta na działkę nr 370 obręb Sieburczyn, o pow. 0,24 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta w Sądzie Rejonowym w Łomży nr LM1L/00033131/7 – w/w nieruchomość została odwołana  z udziału w przetargu dn. 12 marca 2014 r.. Powodem odwołania przetargu w tej części było złożenie wniosku o nabycie własności ustalonej działki przez zasiedzenie.                                                                                         

                                                                                WÓJT
                                                                dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: poniedziałek, 31 mar 2014 15:11
Data opublikowania: poniedziałek, 31 mar 2014 15:24
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 00:24
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1467 razy