BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

GK.630.2.2014                                                          Wizna, dnia 20 maja 2014 r.

INFORMACJA
o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

      Stosownie z art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2006.123.858 z późn. zm.) Wójt Gminy Wizna, informuje o jakości wody z sieci wodociągowej pobranej dnia 13.05.2014 r. z:
1)  Wodociągu Wizna:
-  Wizna, ul Czarnieckiego 119 – zaplecze sklepu;
-  Wizna, ul. Pl. Kpt. Raginisa 31 – Ośrodek Zdrowia;

2)  Wodociągu Bożejewo:
-  Bożejewo Stare 3 – Szkoła Podstawowa;
-  Bronowo, ul. Mostowa 4 – zaplecze sklepu.

3)  Wodociągu SKR Wizna:
-  Wizna, ul. Łomżyńska 5

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży po przeprowadzeniu badań laboratoryjnych w zakresie objętym monitoringiem kontrolnym w zakresie bakteriologicznym oraz organoleptycznym i fizykochemicznym stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w badanym zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2007.61.417 z późn. zm.)

                                                                           WÓJT
                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Data powstania: środa, 21 maj 2014 14:47
Data opublikowania: środa, 21 maj 2014 14:59
Data przejścia do archiwum: środa, 23 gru 2015 11:04
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1461 razy