BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych Kramkowo, działka nr 424

  INFORMACJA
o wyniku przetargu 

Wójt Gminy Wizna informuje:
komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 170/14 z dnia 9 maja 2014r. w składzie:

Przewodniczący:    Gawroński Józef
Członkowie:            Stankiewicz Elżbieta
                                 Struczyński Radosław

w dniu 27 czerwca 2014 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Kramkowo, działka nr 424 o pow. 3 600 m2 stanowiącą własność gminy Wizna. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00075718/2.

Nabywcami nieruchomości zostali Państwo Piotr i Ilona małż. Siebiesiuk, zam. Grądy Woniecko 15/8, 18 – 312 Rutki Kossaki, którzy zaoferowali cenę 17 500,00 zł (slownie: siedemnaście tysięcy pięćset złotych 0/100).

                                                                                      wz. Wójta
                                                                            mgr Józef Gawroński

Data powstania: piątek, 4 lip 2014 11:01
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2014 11:08
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:01
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1821 razy