BIP Gminy Wizna

INFORMACJA

dotyczy odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki

 GK.6122.1.2014/RS                                             Wizna, dn. 04.09.2014 r.

Informacja
Wójta Gminy Wizna 

W nawiązaniu do pisma Wojewody Podlaskiego i w związku z trwającym przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku protestem rolników w celu zmniejszenia populacji dzików i uzyskania odszkodowań adekwatnych do wartości szkód, spowodowanych przez dziki w uprawach rolnych, informuje się osoby poszkodowane, o możliwości zgłaszania powstałych szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez dziki, bezpośrednio do kół łowieckich.

W załączeniu procedura szacowania szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki w uprawach i płodach rolnych, opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. Nr 45, poz. 272) oraz wzór wniosku, dotyczącego zgłoszenia szkody wyrządzonej przez dziki w uprawach i płodach rolnych, celem dalszego ich przekazania poszkodowanym rolnikom.

Wykaz kół łowieckich działających na terenie gminy Wizna:
1.  Chłopskie Koło Łowieckie „SARNA”, ul. Pl. Kpt. Raginisa 18, 18 – 430 Wizna;
2.   Koło Łowieckie „SŁONKA”, ul. 11-go Listopada 7, 18 – 312 Rutki;
3.   Koło Łowieckie „Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej”, ul. Kazańska 4/24, 18 – 400 Łomża.

                                                                                            WÓJT
                                                                           dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania: