BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójt Gminy Wizna uprzejmie zawiadamia, że zarządzeniem Nr 148/06 z dnia 20 stycznia 2006 r. zarządził w terminie
do dnia 15 marca 2006r. wybory sołtysa w miejscowości Małachowo.
Termin pierwszego zebrania wyborczego sołectwa Małachowo wyznaczony został na dzień 1 marca 2006r. /środa / godz. 11oo
Zebranie odbędzie się w lokalu /Pana Mielewskiego Tadeusza/.
Drugi termin zebrania wyborczego sołectwa Małachowo wyznaczony został na dzień 8 marca 2006r. / środa / godz. 11oo
Liczba uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców sołectwa Małachowo na dzień 23 lutego 2006r. wynosi 41 .
U w a g a
Zebranie w pierwszym terminie jest ważne / może podejmować prawomocne uchwały/ , gdy uczestniczy w nim co najmniej 20% uprawnionych do udziału mieszkańców , zaś w przypadku drugiego terminu – bez względu na liczbę obecnych.

Wójt Gminy

Jan Olszewski
Data powstania: środa, 1 mar 2006 08:35
Data opublikowania: środa, 1 mar 2006 08:36
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 14550 razy