BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie na sesję

Wizna, dnia 23 lutego 2006r.

Or.0052-1/06
Szanowny/a Pan/i...................................................


Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 2 marca 2006r. /czwartek/ na godz. 10oo zwołuje XXXIX sesję Rady Gminy Wizna w sali OSP w Wiźnie.

Proponowany porządek obrad XXX sesji Rady Gminy.

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy.
4. Sprawozdanie z uchwał Rady Gminy z poprzedniej sesji.
5. Przyjęcie sprawozdania Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu gminy na 2006 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia w drodze regulaminu
wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia oraz zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw nauczycielom szkół
i placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
9. Podjęcie uchwały w sprawie: regulaminu określenia stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i oraz szczegółowych jego przyznawania nauczycielom szkół i
placówek oświatowych dla których organem założycielskim jest Gmina Wizna
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady na 2006r.
11. Informacja o działalności UKS Narew przy Gimnazjum w Wiżnie.
12. Program profilaktyki alkoholowej na rok 2006.
13. Sprawa ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie gminy.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie obrad.

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie.


Przewodniczący Rady

Sławomir AbramowiczData powstania: środa, 1 mar 2006 08:35
Data opublikowania: środa, 1 mar 2006 08:37
Data przejścia do archiwum: czwartek, 25 paź 2007 20:03
Opublikował(a): Włodzimierz Łąka
Zaakceptował(a): Włodzimierz Łąka
Artykuł był czytany: 14741 razy