BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 11/15 Wójta Gminy Wizna

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu położonego w miejscowości Bronowo.

  ZARZĄDZENIE Nr 11/15
Wójta Gminy Wizna
z dnia 4 marca 2015 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu położonego w miejscowości Bronowo. 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 z późn. zm.), a także § 3 pkt 6 Uchwały Nr XIII/69/11 Rady Gminy Wizna z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, Wójt Gminy Wizna zarządza, co następuje:

§ 1

1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz lokalu użytkowego w   miejscowości Bronowo przeznaczonego do najmu w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
2. Wykaz lokalu użytkowego do najmu stanowi Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz zostanie zamieszczony:
1) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wizna;
2) na tablicy ogłoszeń Sołectwa Bronowo;
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Wizna.

§ 3

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                              WÓJT
                                                              dr inż. Zbigniew Sokołowski

Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 5 mar 2015 07:54
Data opublikowania: czwartek, 5 mar 2015 08:11
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:12
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1494 razy