BIP Gminy Wizna

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi Kramkowo i Sieburczyn

INFORMACJA
o wyniku przetargu

Wójt Gminy Wizna informuje:

komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 9/15 z dnia 24 lutego 2015 r. w składzie:
Przewodniczący: Gawroński Józef
Członkowie: Stankiewicz Elżbieta
Struczyński Radosław
w dniu 24 kwietnia 2015 r.  o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Wizna  przeprowadziła nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie wsi:
1) Kramkowo, działka nr 103 o pow.1400 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00028116/8;
2) Sieburczyn, działka nr 477 o pow. 5 500 m2, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Łomży w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych księga wieczysta oznaczona nr LM1L/00039679/2;
stanowiących własność Gminy Wizna.

Nabywcami nieruchomości zostali odpowiednio:
1) Kramkowo, działka nr 103 o pow.1400 m2Pan Stanisław Malinowski, zam. Bronowo, który zaoferował cenę 1 800,00 zł (słownie: tysiąc osiemset złotych 0/100);
2) Sieburczyn, działka nr 477 o pow. 5 500 m2Pan Bogdan Zborowski, zam. Grójec, który zaoferował cenę 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych).

WÓJT
dr inż. Zbigniew  Sokołowski

Data powstania: wtorek, 28 kwi 2015 19:21
Data opublikowania: wtorek, 28 kwi 2015 20:52
Data przejścia do archiwum: sobota, 11 lis 2017 23:20
Opublikował(a): Stankiewicz Elżbieta
Zaakceptował(a): Stankiewicz Elżbieta
Artykuł był czytany: 1386 razy