BIP Gminy Wizna

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

o całkowitym koszcie operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy

Gmina Wizna informuje o całkowitym koszcie operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy:

  1. Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie” o wartości całkowitej 429 088,94 zł.
  2. Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie” o wartości całkowitej 481 556,61 zł.
  3. Operacja pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III” o wartości całkowitej 422 668,52 zł.
  4. Operacja pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo” o wartości całkowitej 258 179,72 zł.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Pliki do pobrania: